วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนกถมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมีนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานร่วมในการประชุม ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ โดยมีการแถลงข่าวในประเด็นต่อไปนี้

• การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจช่วงต้นปีมีแนวโน้มชะลอตัวบ้าง แต่ผลกระทบโดยรวมคาดว่าไม่รุนแรง หลายประเทศมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป แต่การบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคเข้มงวดน้อยกว่าในช่วงของการระบาดของสายพันธุ์เดลตามากเนื่องจากความรุนแรงของโรคลดลงตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงชะลอลงบ้างแต่ส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ ดังนั้น ภาคการส่งออกของไทยยังมีโอกาสที่จะยังเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้หากสามารถป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดมีผลกระทบรุนแรงต่อ supply chain ของภาคการผลิตได้

• ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครน มีโอกาสส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยในหลายมิติ หากสถานการณ์ลุกลามจนส่งผลให้สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป
ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ก็จะกดดันให้การค้าโลก รวมถึงการค้าระหว่างไทยและรัสเซียได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ หากทางรัสเซียตอบโต้ด้วยการลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ จะยิ่งกดดันให้อุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตึงตัวมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติอันดับที่สองของโลก อีกทั้งราคาน้ำมันดิบที่สูงอาจส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะเหล็ก และอลูมิเนียม ในกรณีที่แย่ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในไตรมาสแรกของปี 2565 อาจพุ่งสูงกว่า 100 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวต่อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านอื่นเพิ่มเติม โดยเฉพาะการท่องเที่ยว

• หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมาก อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมถึงราคาสินค้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาสินค้าและบริการในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก จนเริ่มส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุม กกร. ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อทั้งปีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในกรอบ 1.5-2.5% โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 3% ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตลดลงกว่าที่ประมาณการได้

• เศรษฐกิจปี 2565 มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้เนื่องจากสามารถบริหารจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โอมิครอน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีการ Lockdown อย่างไรก็ดี ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้หลายช่องทาง รวมถึงเงินเฟ้อ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเตรียมการแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงเพื่อไม่ให้อัตราเงินเฟ้อเร่งขึ้นมาก จนกระทบกับผู้บริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยรวม ที่ประชุม กกร. จึงคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวได้ในกรอบ 3.0% ถึง 4.5% ขณะที่ประมาณการการส่งออกในปี 2565 ว่าจะขยายตัวในกรอบ 3.0% ถึง 5.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวขึ้นในกรอบ 1.5% ถึง 2.5%

• ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในขณะนี้ โดยเฉพาะในหมวดอาหารสด และพลังงาน ที่มีการทยอยปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างมาก อาจส่งผลให้เกิดความกังวลเรื่องกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่จะชะลอการบริโภคลง ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งจะสะท้อนผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดการณ์ โดยที่ประชุม
กกร. มีข้อเสนอ ดังนี้

1) ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการตรึงราคาสินค้า โดยขอให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบที่มีอยู่เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาออกไปก่อน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน
2) ขอให้ภาครัฐตรึงราคาพลังงานเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและการขนส่งให้กับผู้ประกอบการ
3) ขอให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ โดยปรับมาตรการ Test & Go ให้ลดจำนวนครั้งการตรวจ RT-PCR ให้เหลือเพียงวันที่เดินทางถึงไทย และให้ใช้วิธีการส่งผลตรวจ ATK ผ่านระบบ หลังการเดินทางเข้าประเทศ 5 วัน แทนการตรวจด้วย RT-PCR เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้ง

ทั้งนี้ภาคเอกชน โดย กกร. ขอมีส่วนร่วมในคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( ศบค.) เพื่อเสนอแนะและให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด -19 ให้มาตรการที่ออกมามีประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับด้านเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการได้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากภาครัฐให้การสนับสนุน โดยผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า หรือมีมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ที่เป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ นั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ให้กับบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตอย่างมาก

ข้อมูลโดย สำนักงาน กกร.
เผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทร. 02-345-1013

📌รวมข่าว กกร. (2-3 ก.พ. 65)

“กกร.” จี้รัฐแก้ของแพงห่วงเงินเฟ้อพุ่งฉุดการเติบโตเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/economy/512448

เอกชนขอรัฐเพิ่มเงินคนละครึ่ง ชี้ 1,200 บ.น้อยไป แนะขยายเวลา-วงเงินช้อปดีมีคืน | เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/news/725657/

กกร.หวั่นเงินเฟ้อทำเศรษฐกิจปี 65 ฟื้นช้า ขอรัฐช่วยตรึงราคาพลังงานไปก่อน
https://www.thairath.co.th/business/economics/2304609

“กกร.” จี้รัฐตรึงราคาสินค้า-พลังงาน ขยับกรอบเงินเฟ้อปีเสือ 1.5-2.5% ค่าครองชีพพุ่ง หวั่นฉุด ศก.ฟื้นตัวช้า
https://siamrath.co.th/n/319001

เอกชนผวา! น้ำมันทะลุ 100 เหรียญ – เงินเฟ้อทะยานไตรมาสแรกอาจแตะ 3% วอนรั
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6867081

กกร. หวั่นน้ำมันดิบพุ่ง 100 เหรียญ ดันเงินเฟ้อ 2.5% ฉุดเศรษฐกิจทรุด
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-856541

กกร.ประเมินอัตราเงินเฟ้อทั้งปี มีแนวโน้มปรับตัวสูง 1.5-2.5%
https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000010957

กกร.คาดเงินเฟ้อทั่วไปครึ่งปีแรกแตะ 3 % กระทบเศรษฐกิจฟื้นช้า ขอรัฐฯตรึงราคาพลังงาน
https://moneyandbanking.co.th/article/news/jsccib-feb-02022022

กกร.ผวาราคาสินค้า-น้ำมันแพง ขยับกรอบเงินเฟ้อพุ่ง 2.5% วอนรัฐตรึงยกแผง
https://www.matichon.co.th/economy/news_3163040

กกร.ขยับกรอบเงินเฟ้อปี 65 เพิ่มเป็น 1.5-2.5% แนะรัฐตรึงสินค้า-ราคาพลังงานด่วน
https://mgronline.com/business/detail/9650000010895

กกร.หวั่นเงินเฟ้อ-น้ำมันพุ่ง-สินค้าแพง ฉุดศก.ไทยฟื้นช้า
https://www.posttoday.com/economy/news/674633

กกร.ปรับเพิ่มอัตราเงินเฟ้อปี 65 เป็น 1.5-2.5% คงเป้า ศก.โต 3-4.5%
https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000011066

กกร.หวั่นไวรัสมรณะฉุดศก.ฟื้นช้า จี้รัฐบาลตรึงราคา”สินค้า-พลังงาน”
https://siamrath.co.th/n/319207

เอกชน ผวาสินค้า-น้ำมันแพง หวั่นเงินเฟ้อพุ่ง 3% กระทบเศรษฐกิจ วอนรัฐตรึงราคา – ข่าวสด
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6868488

ผู้นำเอกชนประสานเสียงวอนรัฐขยายคนละครึ่งเป็น 1,500 บ. ลุ้นหอค้าถกคลัง 4 ก.พ.นี้
https://www.matichon.co.th/economy/news_3164411

กกร.ห่วงเงินเฟ้อพุ่ง วอนรัฐตรึงราคาสินค้า-น้ำมัน-ก๊าซหุงต้ม
https://www.naewna.com/business/632853

Panel wary of Omicron, border spat
https://www.bangkokpost.com/business/2257847/panel-wary-of-omicron-border-spat

Long-stay visa becomes sole enticement
https://www.bangkokpost.com/business/2257475/long-stay-visa-becomes-sole-enticement

รวบรวมโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.