วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน SMI ให้การต้อนรับ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือในปี 2565 ในการสนับสนุนสมาชิก ส.อ.ท. ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

โดยได้มีการหารือความร่วมมือในปี 2565 เพื่อสนับสนุนสมาชิก ส.อ.ท. เข้าถึงแหล่งเงินทุน ในหลายกิจกรรม อาทิ การประชาสัมพันธ์บริการที่ธนาคารมีอยู่แล้วให้แก่สมาชิก
ทราบอย่างต่อเนื่อง, การออกแบบบริการหรือ Product ด้านการเงินเฉพาะสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวงเงินร่วมกัน โดยเน้นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับสมาชิก , ขยายสินเชื่อที่สนับสนุนคำสั่งซื้อ (Purchasing Order) เพื่อผู้ประกอบการจะได้มีเงินทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบในการผลิต, การต่อยอดในโครงการอื่นๆ อาทิ แพลตฟอร์ม FTI eBusiness , โปรแกรมการส่งเสริม SME/Startups เข้าสู่ตลาดทุนในแพลตฟอร์ม LiVE Exchange โดยหลังจากนี้จะจัดตั้ง Working Group ร่วมกันเพื่อร่วมกันออกแบบบริการต่างๆ ให้กับสมาชิกต่อไป

#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#SMEDBANK