วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหารสถาบัน SMI ให้การต้อนรับ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหาร ในโอกาสหารือความร่วมมือในปี 2565 เพื่อสนับสนุนสมาชิก ส.อ.ท. เข้าถึงแหล่งเงินทุนในหลายกิจกรรม อาทิ​ การสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินผ่าน FA Center ของ บสย. เน้นการให้ความรู้การจัดทำบัญชีเดียว และการอ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหาร โดยออกแบบเป็นชุดการเรียนรู้ ดังนี้

การเพิ่มวงเงินค้ำประกันให้กับสมาชิก ส.อ.ท. โดยจะร่วมมือกันในการออกแบบบริการที่เป็นเฉพาะ ซึ่งจะรวมความร่วมมือกับธนาคาร SME D Bank ด้วย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย sandbox, วงเงินและรูปแบบการค้ำประกันร่วมกัน

การนำโครงการ SME Credit Score กลับมาหารือเพื่อนำมาวางแผนและบริหารสินเชื่อให้กับสมาชิก ส.อ.ท. โดยจะเชิญเครดิตบูโรเข้ามาร่วมด้วย เพื่อเชื่อมกับบริการที่จะออกแบบร่วมกัน

การนำระบบ Digital เข้ามามีส่วนร่วมในการออกผลิตภัณฑ์และโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก

โดยหลังจากนี้จะได้เชิญหารือร่วมกัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส.อ.ท., บสย., ธนาคาร SME D Bank และเครดิตบูโร

#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#บสย.