วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดสัมมนาหัวข้อ “ไขข้อข้องใจในการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI สำหรับ SMEs” โดยนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงบทบาทของ ส.อ.ท. ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและสอบถามข้อสงสัยในการใช้สิทธิประโยชน์ในงานสัมมนากว่า 90 บริษัท ผ่านระบบออนไลน์

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (ศูนย์เชียงใหม่) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและสิทธิประโยชน์ของ BOI ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ง ส.อ.ท. และ บีโอไอ มีแผนงานร่วมกันในการให้ความร่วมกับสมาชิกตลอดทั้งปี

#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #BOI