📣 การประชุมสามัญประจำปี 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการ ส.อ.ท. วาระปี 2565 – 2567
ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 Hall 1-2 ไอคอนสยาม ชั้น 7
เริ่มลงทะเบียน 7.30 น.
❌ ปิดลงทะเบียนและรับบัตรเลือกตั้ง 11.00 น.

📲 สามารถตรวจสอบสิทธิ และแจ้งแก้ไขสิทธิ (กรณีสะกดคำผิด) ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
https://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/CheckElectionRight/

——————–
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สภาอุตสาหกรรม #สอท #ftithailand #FTI
#การประชุมสามัญประจำปี2565

💻 อย่าลืมกดติดตามข่าวสารได้ที่
facebook :https://bit.ly/2vENKhY
website : https://www.fti.or.th
Line official : @ftithailand
Twitter : https://bit.ly/2HC0rg0
Youtube : https://bit.ly/2V2kCMq
Call Center 1453