วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ประจำปี 2022 เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ประจำปี 2022 นั้น ภาคเอกชนโดยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ APEC Business Advisory Council (ABAC) ได้มีการจัดประชุมสมาชิกเช่นเดียวกัน โดยครั้งที่ 1 ของปีนี้ ได้จัดขึ้นที่สิงคโปร์ โดยเป็นการจัดในรูปแบบ Hybrid คือมีทั้งแบบประชุมในห้องประชุมจริง และบางส่วนผ่านระบบ Video Conference ซึ่งจะมีการจัดประชุมระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2022 ณ Resorts World Sentosa Convention Center มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 300 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค

ในการประชุมวันแรกเป็นการเปิดประชุมโดยมี Mr.Gan Kim Yong, Minister of Trade and Industry ของสิงคโปร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในช่วงเช้า ได้มีการประชุมร่วมระหว่างสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค กับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (SOM) โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี ในฐานะประธาน SOM ปีนี้เข้าร่วม ซึ่งมีการหารือในหัวข้อ Free Trade Agreement of the Asia-Pacific หรือ FTAAP และหารือเกี่ยวกับ Sustainability ในเรื่อง Bio, Circular, Green Economy

ส่วนช่วงบ่ายของการประชุมวันแรก ได้มีการหารือในคณะทำงานที่ทางคณะที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันประเด็นร่วมกันใน ABAC โดยในวันแรก เป็นคณะทำงาน Region Economic Integration หรือ REI  ซึ่งคณะทำงานที่เหลืออีก 4 คณะทำงานจะมีการประชุมในวันที่สองของการประชุม ทั้งนี้ การประชุมจะสิ้นสุดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นี้