17 กุมภาพันธ์ 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ร่วมเสวนา ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Flexible Plus Program ในหัวข้อ Flexible Plus Program: สิทธิประโยชน์คุ้มค่าน่าลงทุน สำหรับนักลงทุนต่างชาติ จัดโดย บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดตัวโครงการ รวมถึงได้รับเกียรติจาก ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในครั้งนี้

ในการเสวนา มีการนำเสนอนโนบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการลงทุนจากชาวต่างชาติ, ขั้นตอนการเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และประโยชน์ของโครงการดังกล่าวที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศฯ

โดยรองประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอแนวทางในการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยมาตรการ Long Term Visa เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขัน และดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ประเทศไทยยังขาดแคลน เพื่อเป็นโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในภาวะวิกฤตโควิด-19 รวมถึงเสนอให้มีการพัฒนาแรงงาน และบุคลากรให้มี High Skill เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น