วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐลิทัวเนีย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบการประกาศอิสรภาพของประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย ปีที่ 32 และวันก่อตั้งสาธารณรัฐลิทัวเนียครบรอบ 104 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน ห้องรับรอง ชั้น 14  อาคารเมืองไทยภัทร 

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมหารือกับภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครน รวมถึงการร่วมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ปี 2022 ของนายสุพันธุ์ มงคลสุธี เนื่องในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จากผู้แทนระดับสูงของไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งยังหารือเกี่ยวกับมาตรการการกักตัวของไทย ที่ยังคงต้องมีการปรับปรุงให้ทันและเหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19