เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมผลกระทบความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยมี นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฯ พร้อมภาคเอกชนทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

โดยในที่ประชุมได้เน้นถึงประเด็นปัญหาการคว่ำบาตรรัสเซียด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) การขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งไปยังรัสเซียได้ ปัญหาค่าเงินรูเบิ้ลที่อ่อนค่า ความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานรวมถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากราคาข้าวสาลีที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบเบื้องต้น ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร(อาหารสัตว์) อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมอัญมณี ซึ่งในปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็นจากกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม พร้อมทั้งยังมีความกังวลในผลกระทบทางอ้อมด้านราคาพลังงาน หากวิกฤติการณ์รัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ และขอให้ภาครัฐดูแลผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพร ที่ได้ขยายตลาดไปยังตลาดรัสเซียก่อนหน้าด้วย