วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไทย-จีน โดยมี รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Mr. Zhao Bin (นายจ้าวปิง) ประธาน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทย – จีน จำกัด ร่วมลงนามเพื่อประสานความร่วมมือด้านการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ให้มีแรงงานที่มีศักยภาพสูง ตรงตามความต้องการ โดยมี นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Mr. Tong Bo (นายตงปอ) รองประธาน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทย – จีน จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน และคุณหวังลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 14,000 ราย สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความรู้ความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม และหลักการดำเนินธุรกิจของจีน เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยังเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความไม่สะดวกในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับจีนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้เป็นจำนวนมาก และมองว่าการดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการจีนในไทย แต่อาจขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำการขยายตลาดไปยังประเทศจีนด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในการจัดทำบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีที่มาจากการเยี่ยมชม บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาอุตสหากรรมระยองไทย-จีน จำกัด และได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ และความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจีน ดังนั้นสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ภายใต้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อเป็นช่องทางในการจับคู่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเสริมว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ Cross Border E-Commerce (China: Connect) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry Transformation โดยมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยนำสินค้าเข้าไปในตลาดผู้บริโภคชาวจีน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สมัครผ่านแพลตฟอร์ม 318 คน และมีผู้สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจำนวน 120 คน ในวันนี้ถือเป็นการยกระดับไปอีกขึ้นหนึ่ง โดยมีทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษามาร่วมกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและนักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

Mr. Zhao Bin (นายจ้าวปิง) ประธาน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทย – จีน จำกัด กล่าวว่า ทุกฝ่ายเห็นพ้องในการจัดทำความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสในการทำงานแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และยังตอบโจทย์กับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจีนในไทย จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดทำความร่วมมือด้านการส่งเสริมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไทย-จีน และต้องขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ในการอำนวยความสะดวกให้บันทึกความร่วมมือนี้เป็นส่วนเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจในไทยได้สะดวกขึ้น

………………………

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 02-345-1013

ทุนจีนเดินหน้าลงทุน “ไทย” เร่งผลิตบุคลากรป้อนเอกชน
https://www.bangkokbiznews.com/business/993216

ส.อ.ท. ผนึก ม.หัวเฉียวฯ และ บจก.พัฒนาอสังหาฯ ร่วมพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน ขยายโอกาสขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย | HoonInside รู้ลึก รู้จริง ทุกการลงทุน คลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ
https://www.hooninside.com/news-feed/249159/view/

ส.อ.ท.-หัวเฉียว เร่งผลิตบุคลากรไทย-จีนเข้าตลาดแรงงานหลังขาดแคลน
https://www.prachachat.net/economy/news-881935

ส.อ.ท. ผนึก ม.หัวเฉียวฯ-บจก.พัฒนาอสังหาฯ ปั้นบุคลากรป้อนตลาดแรงงาน
https://www.thansettakij.com/economy/516587

ส.อ.ท.ผนึก ม.หัวเฉียวฯ-บจก.พัฒนาอสังหาฯ ร่วมพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน
https://mgronline.com/business/detail/9650000023019