วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะ ABAC Chair 2022 พร้อมด้วยนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกอบศักดิ์ ดวงดี ABAC Member และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ABAC Executive Director 2022 ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ Mr. Michael Heath, Chargé d’affaires a.i., US Embassy Bangkok เพื่อหารือถึงแผนงานการดำเนินงานและการเป็นเจ้าภาพ ABAC ของประเทศไทยในปี 2022 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย