วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำทีมคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมสัญจร โดยมีนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยนายสมยศ ชาญจึงถาวร เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเสนอภารกิจสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

สำหรับประเด็นปัญหาด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาระปี 2563-2565
2. การติดตามความก้าวหน้าและผลกระทบทางเศรษฐกิจ โครงการรถไฟ จีน-ลาว
3. ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
4. โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต

ทั้งนี้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทางภาคอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยว ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้ แต่มีบางอุตสาหกรรม ที่เริ่มดีขึ้น เช่นอุตสาหกรรมภาคส่งออก ซึ่งที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น การดำเนินการหาวัคซีนซิโนฟาร์มมาให้ภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำกลไกต่างๆ มาช่วยเหลือสมาชิก แนะนำสิทธิประโยชน์สมาชิก ส.อ.ท. โดยนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย