วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ และนายไพรัช บูรพชัยศรี กรรมการสภาธุรกิจฯ ร่วมต้อนรับและหารือกับ H.E. Mr. José Borges dos Santos Júnior เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และ Mr. Marcelo Souza ประธานหอการค้าบราซิล-ไทย ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยสภาธุรกิจฯได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านเอทานอลที่บราซิลมีศักยภาพ อาทิ การนำเอทานอลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกให้กับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Bio Circular Green Economy (BCG Economy) ของประเทศไทย ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯได้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยมีความร่วมมือกับภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดทำแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต

ทั้งนี้ บราซิลเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอีกหนึ่งประเทศของไทย โดยไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากบราซิลจำนวนมาก โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯอยู่ระหว่างการจัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์บราซิลที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ในโอกาสนี้ สภาอุตสาหกรรมฯได้เชิญสถานเอกอัครราชทูตฯ และหอการค้าบราซิล-ไทย เข้าร่วมงาน FTI Expo ที่จะมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ณ จ.เชียงใหม่ อีกด้วย