↗️ ในงาน FTI Expo 2022 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะชูแนวคิด BCG Economy Model ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญของการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว การนำ BCG Economy Model เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และมีความได้เปรียบ
———————————
☘️ทุกคนจะได้พบกับกิจกรรมด้าน BCG ต่างๆ อาทิ Smart Agriculture Industry (SAI) ที่มีโครงการหลักคือ plant-based food, การพัฒนายารักษาโรค, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร, การกำจัดขยะพลาสติก, การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงโครงการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และจะมีการเปิดตัว Thailand Carbon Credit Exchange Platform เป็นครั้งแรกในงานนี้ด้วย แล้วพบกันในงาน FTI EXPO 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 65 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

เกรียงไกร เธียรนุกุล
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com
———————
🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย