วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาด้านการค้าจากสถานการณ์วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน กับ Mr.Valeri Bartchenko Chairman of Russian-Thai business council ณ ห้องรับรอง ชั้น 8

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ารัสเซียนั้นถูกคว่ำบาตรทั้งการขนส่งทางอากาศและทางเรือ รวมทั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศในหลายธนาคาร หลังจากที่รัสเซียถูกตัดออกจากระบบ S.W.I.F.T

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการชำระเงินระหว่างกันยังคงดำเนินการได้แต่อาจมีข้อติดขัดเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาสำคัญคือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ยังถือเป็นอุปสรรคอย่างมาก และในขณะนี้ เส้นทางรถไฟจากประเทศจีนไปยังยุโรป ถูกกีดกัน เนื่องจากกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ไม่ต้องการนำสินค้าจากประเทศจีนผ่านไปยังประเทศรัสเซีย ส่งผลให้มูลค่าการค้าในเส้นทางดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์

ทั้งนี้ ประเทศรัสเซียได้แก้ไขปัญหาการคว่ำบาตรทางด้านระบบการชำระเงินเบื้องต้น โดยเปลี่ยนไปใช้ระบบ SPSS (ของประเทศรัสเซีย) และ CIPS (ของประเทศจีน) รวมถึงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่น (สกุลเงินรูเบิล-หยวน: RUB-RMB) เพื่อลดผลกระทบเบื้องต้นจากการถูกคว่ำบาตร อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลอย่างมากต่อภาคโลจิสติกส์ เพื่อส่งสินค้าระหว่างกัน ซึ่งภาคเอกชนรัสเซีย อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาดังกล่าว