วันศุก​ร์ที่​ 18 มีนาคม​ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมคณะกรรมการบริหาร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ครั้งที่ 2/2565 (10) พร้อมด้วยนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และต้อนรับคณะกรรมการฯ ภาคกลาง อย่างอบอุ่น ณ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขสมาชิก สน5093 บริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่า 67 ปี ด้วยการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร

การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลางครั้งนี้ นับเป็นการประชุมส่งท้ายสำหรับการดำเนินงานวาระปี 2563 – 2565 ภายใต้การนำของนายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง โดยได้รับเกียรติจากกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมหลายท่าน ประกอบด้วย
-นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท.
-นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท.
-นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท.
-ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัส รองประธาน ส.อ.ท.
-นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท.
-นายพากร วังศิราบัตร กรรมการบริหาร ส.อ.ท.
-นางเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท.

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1. พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ทุกท่าน
2. พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ที่สามารถเพิ่มยอดสมาชิกประเภท สน. ได้นับตั้งแต่การดำรงวาระปี 2563 – 2565
3. แนะนำประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด วาระปี 2565 – 2567
4. แผนงานสำหรับส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ พิจารณาดำเนินการต่อ
5. สรุปผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง วาระปี 2563 – 2565