วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. สายงานสมาชิกสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ICON SIAM นำโดยนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ ไอคอนสยาม พร้อมด้วย นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานส่งเสริมการตลาด นางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้บริหารกลุ่มงานตลาดนักท่องเที่ยว นางกฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริหารงานขายและการตลาด สายงานไมซ์ นำเสนอแนวทางมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ส.อ.ท. ผ่านบัตร FTI e-Member Card และการมอบสิทธิประโยชน์ผ่านบัตร APEC Card ณ ห้องบางจาก (1014) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย