วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะ ABAC Chair 2022 พร้อมด้วยนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกอบศักดิ์ ดวงดี ABAC Member และนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมต้อนรับและหารือกับ H.E. Dr.Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแผนงานของ ABAC 2022 และรัฐบาลแคนาดาพร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะทำงานในการเดินทางไปงานประชุม ABAC 2/2022 ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565 ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา พร้อมกันนี้ ABAC Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีและของแคนาดาจะได้เดินทางมาร่วมงาน APEC CEO Summit 2022 ณ กรุงเทพฯในช่วงเดือนพฤศจิกายน

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงประเด็น CPTPP ที่แคนาดายินดีให้ความช่วยเหลือในส่วนที่ไทยยังมีความกังวลเพื่อพิจารณาเข้าร่วม และได้มีการหารือในประเด็น Carbon Credit Exchange Platform ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นอีกด้วย