เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ณ ไอคอนสยาม

โดยตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าขาวม้าของไทยและผ้าส่าหรีของอินเดีย ซึ่งนำมาผูกรวมกันเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในสาขาต่างๆ ตลอดปี 2565