วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท. ได้รับเกียรติเป็นผู้แทน สภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุการพิมพ์และหลอดแอลอีดี ครั้งที่ 9 | งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี จักรปัก งานสกรีนและสิ่งทอไทย ครั้งที่ 6 | และ งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ ครั้งที่ 4 ร่วมด้วย นายภูวิช ธิติชยาภัทร กรรมการสายงานสมาชิกสัมพันธ์ ส.อ.ท. โดย นางมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันท์ กรรมการผู้จัดการ วันทูวัน ครีเอชั่น บจก. ผู้จัดงาน ได้รวบรวมผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม การพิมพ์ สิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมาจัดแสดงสินค้า และแสดงศักยภาพในงานครั้งนี้ ภายในงานสมาชิก ส.อ.ท. ได้ร่วมออกคูหาด้วย 6 บริษัท 6 คูหา ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี