วันพ​ฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห​่งประเทศไท​ย ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคุณมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา และผู้แทนภาคเอกชนสหรัฐฯอาทิ US-ASEAN Business Council, US Chamber of Commerce, Asia Society และผู้แทนบริษัทสหรัฐฯ อาทิ Qualcomm, Organon เนื่องในโอกาสการเยือนสหรัฐอเมริกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน ดีซี

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ย้ำถึงศักยภาพและจุดแข็งทางเศรษฐกิจของไทย ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน EEC และแรงงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งโอกาสความร่วมมือกับภาคเอกชนของสหรัฐฯในการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model ทั้งนี้ภาคเอกชนไทยและสหรัฐฯจะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ APEC/ABAC 2022 ของประเทศไทย และสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพต่อจากไทยในปี 2023