วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยมีนายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร T.K.S. เเละนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYNNEX ให้การแนะนำการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และต้อนรับคณะกรรมการสภาฯ ภาคใต้ เเละคณะกรรมการสายงานจังหวัด อย่างอบอุ่น ณ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เเละกลุ่มบริษัท T.K.S. อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เเละกลุ่มบริษัท T.K.S. อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สมาชิก ส.อ.ท. (เลขที่สมาชิก สน5093) เป็นบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่า 67 ปี ด้วยการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เเละคณะกรรมการสายงานจังหวัด ประกอบด้วย
– นายสมัย ลี้สกุล รองประธาน ส.อ.ท.
– นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธาน ส.อ.ท.
– นายวีรชัย มั่นสินธร รองประธาน ส.อ.ท.
– นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์​ เลขาธิการ ส.อ.ท.
– นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก