🌽บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) : ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปรายใหญ่ 🍠

🥕ร่วมโชว์นวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม 🌾อาทิ นวัตกรรมการวัดความชื้อนในดิน, การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม, โดรนด้านการเกษตร, รวมถึงสาธิตการตรวจสุขภาพของแปลงเพาะปลูก พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ KC
—————
↗️ ภายในงาน FTI Expo 2022 ที่บูธหมายเลข A205

🚩วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com
—————
🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
นอกจากนี้ภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย