🌏 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โชว์ศักยภาพในงาน FTI Expo 2022
. . . . . . . . . . . . . . . . .
🌻 C.P. Group ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมไทย ในงาน FTI Expo 2022
ภายใต้แนวคิด “MAKING TODAY A BETTER TOMORROW” ผ่าน Showcase โมเดลธุรกิจเพื่ความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้นโยบาย BCG Economy ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
————–
🚩โซนท่าแพ ภายใต้ Concept “MAKING TODAY A BETTER TOMORROW” ผ่าน Showcase โมเดลธุรกิจเพื่ความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้นโยบาย BCG Economy ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
————–
🚩 โซน A102 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบไปด้วย โซน CPF, True 5G และ CP-ALL โดยแต่ละโซนจะมีการนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงานในรูปแบบของธุรกิจตัวเอง ภายใต้ Concept “CP Bio Circular Green – เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
————–
1. CPF Zone : SMART FEED-FARM-FOOD For Bio-Circular Green อาทิ การใช้ ai ในไลน์การผลิต, โครงการ Conveyor Balance และการ นับไข่อัตโนมัติ , อาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
————–
2. True 5G Zone : SMART SOLUTION For Bio-Circular Green พบกับนวัตกรรมด้านการเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีทรู 5G ในการดูแลและควบคุมฟาร์มได้อย่างแม่นยำ, พบหุ่นยนต์กลับแกลบที่เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีทรู 5G ในการรับส่งคำสั่งข้อมูลแบบ real-time แกลบในโรงเรือนถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเลี้ยงไก่
————–
3. CP ALL Zone : SMART RETAIL For Bio-Circular Green พบเทคโนโลยี iOT for Equipment & Energy saving >> ระบบตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ อาทิ เช่น อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า
————–
↗️ พบกันในงาน FTI Expo 2022

🚩วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com
—————
🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
นอกจากนี้ภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย