วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน โดยประเด็นพิจารณา อาทิ มาตรการสนับสนุนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ประชุมผ่านระบบออนไลน์

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ได้เสนอให้ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาต Charging Station ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการตั้ง One Stop service ให้บริการในการขออนุญาตต่างๆ ทั้งระบบ และผลักดันให้เกิดการบูรณาการข้อมูลสถานีชาร์จฯ ให้เกิด Single Platform เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค