เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย นายปณิธาณ ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสายงานฯ รวมถึงกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือผ่านทางออนไลน์กับบริษัท New Land – Sea Corridor Operation (NLS) จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนที่ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งทางบก เรือ รางและอากาศ ดำเนินการครอบคลุม 13 มณฑลของจีน เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการขนส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน รวมถึงเส้นทางทางบกและทางเรือ นอกจากนั้นได้มีการหารือถึงข้อแนะนำการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขนส่งผลไม้ของไทยไปจีนในปัจจุบันด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุณหมิง โดยมี นายณัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง เข้าร่วมด้วย

จากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค (Zero COVID-19) ของประเทศจีน ที่เข้มงวดมาก ส่งผลให้ปัจจุบันการส่งผลไม้จากไทยไปจีนทางบกนั้น เกิดการติดขัดเป็นอย่างมาก ส่วนกรณีที่มีการทดลองขนส่งตู้สินค้าผลไม้ไปทางเส้นทางรถไฟลาว-จีน เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวนั้น ในข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่สามารถส่งผลไม้ทางรถไฟได้ตลอดเส้นทาง การส่งผลไม้ทางรถไฟจะวิ่งไปได้ ตรงด่านรถไฟฝั่ง สปป.ลาว เท่านั้น และจากนั้นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยกตู้สินค้าขึ้นรถบรรทุกไปทางเส้นทางบกเช่นเดิม เนื่องจากด่านรถไฟฝั่งจีน (ด่านรถไฟโมฮาน) ที่ติดกับชายแดน สปป.ลาว ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างลานตรวจสอบสุขอนามัยพืชเกษตร ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้จากการหารือ บริษัท New Land- Sea Operation Company Limited (NLS) ได้ให้คำแนะนำถึงการรองรับกับปัญหาดังกล่าว โดยเสนอให้ผู้ประกอบการผลไม้ของไทย สามารถใช้เส้นทางขนส่งทางเรือจากไทยไปยังจีนเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเส้นทางการขนส่งจากท่าเรือของไทย สามารถไปขึ้นที่ท่าเรือชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังนครฉงชิ่งและสามารถขนส่งต่อไปยังเส้นทางรถไฟในจีนได้ โดยบริษัท NLS มีความพร้อมทางด้านตู้คอนเทนเนอร์และการบริการให้กับทางไทย การขนส่งในเส้นทางเรือนี้ จะใช้เวลาประมาณ 8 วันจากไทยไปถึงจีน และพร้อมขนส่งสินค้าทุกประเภท

ในระยะต่อไป ทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นได้ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เส้นทางขนส่งทางเรือ และทางราง ทั้งการขนส่งผลไม้ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก ส.อ.ท. ในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ยังได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ระหว่างบริษัท New Land – Sea Corridor Operation จำกัด ที่สนใจหาพันธมิตรในไทย กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยด้วย โดยมีบริษัทโลจิสติกส์ของไทยที่มีเข้าร่วมกว่า 16 บริษัท