วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือและประเมินผลกระทบต่อภาคเอกชนจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ประชุมผ่านระบบออนไลน์

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางการค้า อาทิ การเปิด LC ที่ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากการรัสเซียถูกคว่ำบาตรออกจากระบบการชำระเงิน S.W.I.F.T และการขนส่งสินค้าไปยังรัสเซีย โดยผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ยังส่งผลต่อต้นทุนด้านอาหารและพลังงานทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับโอกาสของไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล มองว่าอาจปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรในการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน โดยยกประเด็นดังกล่าวขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) เพื่อให้ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารปลอดภัยของโลกในอนาคต

ทั้งนี้ สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมไปยังภาครัฐ เช่น การหาช่องทางการชำระเงินผ่านประเทศที่ 3 แทนโดยใช้อิหร่านโมเดล, การหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนจีน ในการขนส่งสินค้าไทยผ่านทางรางจากจีนไปยังรัสเซีย, และ การหารือแนวทางการซื้อขายสินค้าผ่านสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency) เป็นต้น