วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา พร้อมด้วยนายชนินทร์ เย็นสุดใจ กรรมการสภาธุรกิจฯ ร่วมต้อนรับและหารือกับ Mr. Oscar de Guruceaga Lopez กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงการากัส สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยในการหารือครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างกันของภาคเอกชนในสาขาต่างๆ อาทิ การเงิน การธนาคาร เหมืองแร่ เหล็ก และอลูมิเนียม รวมทั้งการส่งเสริมผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเวเนซุเอลา