วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “รู้ทัน ก้าวทัน ประกันภัย ยุค Next Normal” ร่วมเสวนากับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
โดย คุณเกรียงไกร ได้นำเสนอแนวคิด V-U-G-A ของผู้บริหารยุคใหม่ การรับมือกับ Technology Disruption และรูปแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต