วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยมี นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสาร และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ได้นำเสนอผลกระทบการชำระเงินระหว่างไทยกับรัสเซีย โดยเฉพาะที่ผู้ประกอบการ SMEs พบ อาทิเช่น การออก LC ที่ล่าช้า และการค้นหาธนาคารปลายทางที่ไม่อยู่ในรายการคว่ำบาตร เป็นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจ และการชำระค่าสินค้ากับประเทศรัสเซียในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เตรียมผ่อนคลายมาตรการการโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และภูมิรัฐศาสตร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านการเงินระหว่างประเทศ แก่ผู้ประกอบการ ที่สนใจการจำกัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนผ่านการจัดสัมมนาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอนาคต