เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รับมอบเงินสนับสนุนจากนายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม โดย บจก.ยูเอซีเจ ประเทศไทย จำนวน 200,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย