วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม นำสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมหารือกับทาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติ(MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำค่ากลางคาร์บอนฟุตปริ้นท์ตลอดจนทำการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (LCA) เพื่อเตรียมรับมือกับ CBAM โดยมี ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อํานวยการ MTEC เเละคณะเข้าร่วมประชุม ณ MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ