วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุม ศบศ. ได้รายงานความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ดังนี้ การตรวจตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาว (LTR Visa) สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับสิทธิวีซ่า LTR แนวทางการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศ และความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พร้อมกับรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัด อันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ และพังงา) และการสนับสนุนและการเพิ่มโอกาสให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028 โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ติดตามได้ที่ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54298