🔥 เสริมความรู้ อัพเดทเทรนด์ ครบทุกเรื่องอุตสาหกรรมไทย
พบกับสัมมนาหลากหลายหัวข้อ จากวิทยากรชั้นนำ ในงาน FTI Expo 2022 “ห้องเอื้องหลวง”

Ⓜ️ กับหลากหลายหัวข้อ ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด!!
🔺ก้าวรับเทรนด์โลกลดก๊าซเรีอนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดย สมาคมอุตสาหกรรมปูนซ๊เมนต์ไทย
🔺สูตรสำเร็จช่วย SMEs เปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดย Exim bank
🔺MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ (สำหรับผู้ประกอบการ) โดย สอท.
🔺MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – บทบาทและความสำคัญ (สำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โดย สอท.
🔺Circular Material Hub โดย สอท.
🔺 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว และ ECO Plus โดย สอท.
🔺Digital logistics platforms: the future of the industry โดย สอท.
🔺Live Acceleration Program : หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่ SMEs/Startups ในการเข้าตลาดทุน โดย ตลาดหลักทรัพย์ LivEx
🔺PR ในยุคดิจิทัลอย่างไร ให้ได้ยอดขายร้อยล้าน โดย สอท.

↗️ พบกันภายในงาน FTI Expo 2022
🚩วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
📌ลงทะเบียนเข้าสัมมนาได้ที่ https://ftiexpo.com/forum/
————–
🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
นอกจากนี้ภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย