วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับ Mr. YAHAGI Tomoyoshi, Director-General (Trade Policy) Ministry of Economy, Trade and Industry และ Mr. TAKETANI Atsushi ประธาน JETRO Bangkok เนื่องในโอกาสเยือนไทย พร้อมทั้งได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ณ โรงแรม The Okura Prestige