เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) ร่วมพิธีเปิดและร่วมเสวนาในงานสัมมนาเชิงนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ไทยญี่ปุ่นในโอกาสฉลองครบรอบ 135 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ H.E. Mr. NASHIDA Kazuya เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กล่าวเปิดงาน โดยมีนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทยญี่ปุ่น และนายปราโมทย์ หล่อศรัทธา เลขาธิการสถาบันฯเข้าร่วม

ในการนี้นายสุพันธุ์ ได้ร่วมเสวนาโดยเน้นถึงประเด็นนโยบายเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในมุมมองภาคเอกชนไทย

โดยมี นายทาเคโอะ คาโตะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ, นายชูเอมัทสึ มาชาโอะ Senior Vice President บจ.เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย และนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) การเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดยมีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมของกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พลังงานสะอาด สุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น