เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) 2022 พร้อมด้วยผู้แทน ABAC Thailand ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ 2/2022 โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (SOM) จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ณ โรงแรม Shangri-La กรุงเทพฯ

โดยในการประชุม ABAC ได้รายงานการประชุม ABAC2/2022 พร้อมทั้งได้นำเสนอประเด็นที่มีความเร่งด่วนสูงสุดมี 3 ประการ คือ ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ด้านดิจิทัล และด้านการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) และเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะของภาคเอกชน ABAC ในที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565