วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชัน “The Marché by STYLE Bangkok 2022 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเปิดงานและดำเนินการพิธีเปิด ณ บริเวณพื้นที่ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานมีการโชว์สินค้า BCG ผลิตภัณฑ์แนวรักษ์โลกตอบรับกระแสโลก ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และมีกระบวนการผลิตที่เกิดของเสียน้อยที่สุด เป็น Green Product ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกยุค New Normal ภายใต้แนวคิด “Global Trends, Your Styles : เทรนด์ใหม่ของโลก สไตล์ของคุณ” รวมถึงมีการเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งแบบออนไซต์ภายในงาน และจับคู่เจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) เพื่อเป็นการขยายส่วนแบ่งตลาด ทั้งรักษาและขยายตลาดเดิมไปสู่ตลาดใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ Micro SMEs ได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#OneFTI