วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติร่วมบรรยาย งานแสดงสินค้า เครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายในงาน “วันแสดงสินค้าโลก 2565 (Global Exhibition Day 2022)” จัดโดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ โดยมี นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้าไทย กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย นายจิรุตต์ อิศรางกูร ผู้อำนวยการ สสปน. ร่วมกล่าวสนับสนุนการจัดงาน และนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแชร์ประสบการณ์จัดนิทรรศการศาลาไทย ศาลาโลก ที่ Dubai World Expo 2020 พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานสมาชิกสัมพันธ์ (สช.) นำโดย นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองประธานสช., นายชยุตม์ ศรีเพียร เลขานุการสช. และนายภูวิช ธิติชยาภัทร กรรมการสายงานสช. ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โดยประธาน ส.อ.ท. ได้บรรยายและแสดงวิสัยทัศน์ ONE FTI ด้าน ONE Provice ONE FTI เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเดิมสู่อุตสาหกรรม Next gen ในอนาคต ด้าน S-Cruve Industies,BCG และ Climate Change สู่การจัดนิทรรศการแบบ Carbon Neutality พร้อมทั้งงานแสดงสินค้าสนับสนุนสินค้าไทย MiT, เน้นการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตต้นน้ำ-ปลายน้ำ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภาคเกษตรและอาหาร