วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 Mr. Abel Deng, CEO หัวเว่ย (ประเทศไทย) พร้อมด้วย Mr. Edison Xu, Board Director และคณะ เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย วาระปี 2565-2567 พร้อมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันกับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีประเด็นหารือเรื่องความร่วมมือ ดังนี้
– งานประชุมสุดยอด 5G summit 2022 ที่กำลังจะจัดขึ้น
– ความร่วมมือในการส่งเสริมด้าน Digitalization, go green และ BCG ในภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น Carbon Trading Platform, Peer-to-Peer Lending Platform (P2P)
– พร้อมนี้ หัวเว่ย (ประเทศไทย) เรียนเชิญ ส.อ.ท.เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นและการเรียนรู้ (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center – CSIC) ด้วย