25 พ.ค. 65 นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือ และก่อสร้างงานเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้ง ผู้บริหารบริษัทฯ ข้าราชการกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 28 น็อต ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผอ.ถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดหาเรือในครั้งนี้