เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานสภาธุรกิจไทย-แอฟริกาใต้ และผู้แทน ประธาน ส.อ.ท. (นายเกรียงไกร เธียรนุกุล) พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ วิไลเลิศ กรรมการสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองวันแอฟริกา ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีการจัดบูธแสดงสินค้า ของสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกา ประจำประเทศไทย