เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์พลังงาน ทิศทางและโอกาสด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” ด้วย

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหาร
วาระปี 2565-2567