วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานสื่อสารองค์กร และนายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี เนชั่น ทีวี ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 1 เนชั่น