วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมงานแถลงข่าว “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” THAI SME-GP มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ในการนี้ นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ได้ขึ้นเวทีเสวนา “THAI SME-GP โอกาส SME ไทย มิติใหม่การส่งเสริมผู้ประกอบการ” ร่วมกับ สสว. และ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีความพร้อม และได้รับสิทธิประโยชน์จากแต้มต่อ ทั้งในส่วน THIA SME-GP 10% และ MiT 5% อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการ ร่วมแชร์ประสบการณ์
มีผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Onsite 70 ราย และ Online 200 ราย ซึ่งภายในงาน ทีม MiT และ สมาชิกสัมพันธ์ ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์งานและสิทธิประโยชน์ ส.อ.ท. อีกด้วย

#สายงานสมาชิกสัมพันธ์
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#MiT