วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI) และประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ท้องสนามหลวง