วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี 2565-2567 พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันกับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีประเด็นหารือดังนี้
• โครงการ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business เพื่อสนับสนุนการชำระเงินที่เชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมการค้าครบวงจรแก่ผู้ประกอบการในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จกลางปีหน้า
• แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่ม K Shape ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน (Financial Support) เพื่อตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหลังจากสถานการณ์ Post Covid
• การช่วยเหลือผู้ประกอบการในห่วงโซ่ Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ