วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานและประธานสถาบัน SMI และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการตลอด Value Chain ของภาคการส่งออกและโครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยทักษะและสมรรถนะในโลกการค้ายุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังของ EXIM BANK ในการประสานภาคเอกชน 3 หน่วยงานและ 1 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ในการสร้างผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออก โดยจัดให้มี Ecosystem ที่เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การประกันการส่งออก รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรครบวงจรเสริมสร้างความรู้ผู้ส่งออกไทยให้ก้าวทันโลกยุค Next Normal