วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม และประธานกรรมการสถาบัน SMI ร่วมเปิดตัวโครงการ “SME D Coach” ภายใต้ “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร” หรือ SME D Care Center ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME D Bank) ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 30 หน่วยงาน ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

โดยศูนย์ดังกล่าว ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา พร้อมเชื่อมโยงการสนับสนุนครบวงจรในจุดเดียว ช่วยผู้ประกอบการ SME สามารถยกระดับเพิ่มศักยภาพ เดินหน้าเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จากทีมโค้ชมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์จริง ประกอบด้วยบุคลากรของ ธพว. ควบคู่กับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตร โดยนายอภิชิต ได้ร่วมแสดงความยินดี และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ให้คำปรึกษาครบวงจรอีกด้วย