🌏 B.GRIMM POWER หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศ นำเทคโนโลยีด้านพลังงาน
แสดงในงาน FTI Expo 2022
————–
🚩 พบกับแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
** การพัฒนาพลังงานสะอาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต (Digital Transformation)
————–
↗️ พบกันในงาน FTI Expo 2022 บูธหมายเลข A305
🚩วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com
—————
#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย